ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561


ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
***ประเภทห้องเรียนพิเศษ*** ปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัคร ม.1 [ คลิกที่นี่ ]     |     ใบสมัคร ม.1 [ คลิกที่นี่ ]
ประกาศรับสมัคร ม.4 [ คลิกที่นี่ ]     |     ใบสมัคร ม.4 [ คลิกที่นี่ ]
หรือมารับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนศรัทธาสมุทร
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.03-471-1221 ต่อ 125 ,โทรสาร.03-471-4472 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)