ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ชั้น ม.1 [คลิกที่นี่]
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ชั้น ม.4 [คลิกที่นี่]
สมัครเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]
ดาวน์โหลดใบสมัคร ชั้น ม.1 [คลิกที่นี่]
ดาวน์โหลดใบสมัคร ชั้น ม.4 [คลิกที่นี่]
* หมายเหตุ รอบห้องเรียนปกติหรือห้องเรียนทั่วไป รอทาง สพฐ.ประกาศโรงเรียนแข่งขันสูง กำหนดการรับสมัครอยู่ครับ….