ประกาศผลสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 [คลิกที่นี่]
***หมายเหตุ รายงานตัว ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร