ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ ประกาศ ] [ เอกสารประกวดราคา ]