ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ประเภทความสามารถพิเศษ)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ประเภทความสามารถพิเศษ)


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ [ คลิกที่นี่ ]
————————————————————————————
*** นักเรียนที่สอบได้ไม่ต้องมารายงานตัวที่โรงเรียน
ให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ โดย [ คลิกที่นี่ ] ***
หรือ Scan QR-CODE

————————————————————————————
หากมีข้อสงสัย ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 034 – 711221 ต่อ 114 (ในวันและเวลาราชการ)