แจ้งสละสิทธิ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ประเภทโควต้า (ม.3 โรงเรียนศรัทธาสมุทร)

แจ้งสละสิทธิ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ประเภทโควต้า (ม.3 โรงเรียนศรัทธาสมุทร)


แจ้งนักเรียน ม.3 โรงเรียนศรัทธาสมุทรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ประเภทโควต้า
หากนักเรียนได้ศึกษาต่อในสถาบันอื่น แล้วยังไม่ได้แจ้งสละสิทธิ์กับทางโรงเรียน ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูล
ในแบบฟอร์มออนไลน์ [คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล]
ภายในวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2563