รายชื่อและกิจกรรม ชุมนุมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

รายชื่อและกิจกรรม ชุมนุมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 จะมีการเลือกชุมนุม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ขอให้นักเรียนมาลงทะเบียนเลือกกิจกรรมที่โดมน้ำเงิน เวลา 15.00 น.