ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้สอบได้เรียงตามห้องสอบ       รายชื่อผู้สอบได้แบ่งตามห้องเรียน