กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (16/11/2561) //Photo By: ST PHOTO CLUB
[คลิกเพื่อดูภาพ]