กิจกรรมนักเรียนชั้น ม.3 กับ ม.6 ไปดูงาน Open House ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ( 10/9/2561 )

กิจกรรมนักเรียนชั้น ม.3 กับ ม.6 ไปดูงาน Open House ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ( 10/9/2561 )

กิจกรรมนักเรียนชั้น ม.3 กับ ม.6 ไปดูงาน Open House ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ( 10/9/2561 )
[คลิกเพื่อดูภาพ]