ประมวลภาพค่ายคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ 27-29/09/2560