พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2561 (21/11/2561)

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2561 (21/11/2561)

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2561 (21/11/2561) //Photo By : ST PHOTO CLUB
คลิกเพื่อดูภาพ -> [กล้อง1][กล้อง2]