ภาพหมู่นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ปีการศึกษา 2561 (07/12/2561)

ภาพหมู่นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ปีการศึกษา 2561 (07/12/2561)

ภาพหมู่นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ปีการศึกษา 2561 (07/12/2561)
// Photo By : ST PHOTO CLUB
คลิกเพื่อดูภาพ -> [กล้อง1][กล้อง2]