รูปภาพกิจกรรม ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (30/11/2561)

รูปภาพกิจกรรม ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (30/11/2561)

รูปภาพกิจกรรม ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (30/11/2561) //by : ST PHOTO CLUB
[คลิดเพื่อดูภาพ]