โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ “ค่ายเสริมทักษะคณิตศาสตร์” ( 8-9/9/2561 )

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ “ค่ายเสริมทักษะคณิตศาสตร์” ( 8-9/9/2561 )

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ “ค่ายเสริมทักษะคณิตศาสตร์”
วันที่ 8/9/2561 [คลิกเพื่อดูภาพ]
วันที่ 9/9/2561 [คลิกเพื่อดูภาพ]