ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ดูรายละเอียด [ คลิกที่นี่ ]

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา สอนภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทรรับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ 1 อัตราสอนภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม [ คลิกที่นี่ ]

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง(หญิง) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง(หญิง) จำนวน 1 อัตรา ดูรายละเอียด [ คลิกที่นี่ ]

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ ประกาศ ] [ เอกสารประกวดราคา ]

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ คลิกที่นี่ ]

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียด [ คลิกที่นี่ ]

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถพิเศษ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถพิเศษ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [ คลิกที่นี่ ]  

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2563 [ คลิกที่นี่ ] *** นักเรียนทุกคนที่สอบผ่าน ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น ที่โดมแดง (ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ หรือ บัตรประชาชนมาด้วย) หากไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกนักเรียนบัญชีสำรองขึ้นมาแทน…

ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม)เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม)เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 [ คลิกที่นี่ ] ให้มารายงานตัว วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 10.00 น ที่โดมน้ำเงิน….

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2563 [ คลิกที่นี่ ] *** นักเรียนทุกคนที่สอบผ่าน (144คน) และตัวสำรอง (10คน) ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น ที่โดมแดง (ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ หรือ บัตรประชาชนมาด้วย) หากไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกนักเรียนบัญชีสำรองขึ้นมาแทน…

1 9 10 11 12 13 15