ข่าวเด่น
กำหนดการและใบสมัครห้องเรียนพิเศษ
Written by Nesteen   
กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 และม.4
ตามหลักสูตรต่างๆดังต่อไปนี้
 
 
Read more...
 
ทัศนศึกษาระดับชั้นม.4
Written by Nesteen   

ภาพบรรยากาศกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 โรงเรียนศรัทธาสมุทรได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา จังหวัดชลบุรีและ Art In Paradise ภาพสามมืติ พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆและได้เรียนรู้จากสถานการจริง

Read more...
 
พิธีรับเครื่องราชฯ
Written by Nesteen   

 พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์พระราชทาน

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา วันที่ 27 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม ทองอุไร 2 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายศักดา โกมลวานิชเป็นประธานพิธี

Read more...
 
การแข่งขันกรีฑานักเรียน
Written by Nesteen   

การแข่งขันกรีฑานักเรียน ระหว่างโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม  

ในวันที่ 22 - 24 มกราคม 2557 โรงเรียนศรัทธาสมุทรได้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียน ระหว่างโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2556โดยมีการส่งนักกรีฑาเข้าแข่งขันทั้งประเภทลู่และประเภทลาน ซึ่งวันที่ 22 มกราคา 2557 ในพิธีเปิด ทางโรงเรียนศรัทธาสมุทรมีการจัดขบวนพาเหรดเข้าร่วมในพิธี พร้อมทั้งการแสดงต่างๆ และมีการนำเชียร์ จากเหล่านักเรียนในระดับชั้นต่างๆอย่างพร้อมเพรียง

Read more...
 

ข่าวจาก สพฐ.

Please make the Cache directory writable.

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร


นายศักดา โกมลวานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

News Update

 

  

สมาชิก

ข่าว การศึกษา

Please make the Cache directory writable.

ข่าว IT

Please make the Cache directory writable.

ข่าว เศรษฐกิจ

Please make the Cache directory writable.