การประชุมคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนศรัทธาสมุทร วัดบ้านแหลม ครั้งที่ 1/2562 (07/02/2562)

การประชุมคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนศรัทธาสมุทร วัดบ้านแหลม ครั้งที่ 1/2562 (07/02/2562)

การประชุมคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนศรัทธาสมุทร วัดบ้านแหลม ครั้งที่ 1/2562 (07/02/2562)
\\ Photo By : ST PHOTO CLUB
[คลิกเพื่อดูภาพ]