ผลการสอบเพื่อจัดสรรแผนการเรียนของนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโควต้า ม.3 เดิม

🎉🎉🎉ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง ผลการสอบเพื่อจัดสรรแผนการเรียนของนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโควต้า ม.3 เดิม เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประกาศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1AbYjKqm1bojhGuIBN0gGYoX37QDYxWyL/view?fbclid=IwAR0meICAue9OQTCZA1Lck84t42DmjXaSWCKMi-kmWwY-NpkzPhHbCNEPZ7Q ประกาศโควตา1 เรียงตามเลขประจำตัวนักเรียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1XZLa1asliEFvGigSoOlEN1NP6Hmb5-kv/view?fbclid=IwAR3Pcbz9RBXHEOF6TtB2NMf4wYQPwTkyVrPPB0ilKLeHk7MOvRzScmzlBV0 ประกาศโควตา 1 บัญชีตัวจริง เรียงตามแผน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1oAMNm1rGCjQR96QtH6CEAZ0M135T5Ma1/view?fbclid=IwAR20fLFUxEvgRAR4cKMiS7ked-Uh7jYzxxAW5gB8TueIP32Ojr_r5A4zjdI ประกาศโควตา 1 บัญชีสำรอง เรียงตามแผน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Ar4qIAEWqYRfr0vGt1Rx9oOiFJnkXslA/view?fbclid=IwAR2Dce8PyGScTwekWc2MGYLN_HZycF4sZUfU3d7bbmRIyfhl9K4MIyn5qnA

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ AP และ สสวท.

🎉🎉🎉ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร🎉🎉🎉 เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ AP และ สสวท. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1IDEY1yeFbdkELYSLpy5arlZWDfoK6ij0?fbclid=IwAR0sAQnb8JqhL1IAK8U1gzIRu6Hjkp0xZSNDgOc8D7OPe9t8JX3hDIaSodc

แจ้งผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ห้อง SMTE

🎉🎉🎉ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร🎉🎉🎉 เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/12LC4v-dFLgxaRUyt_g-ZQ57Igp15yQGi/view?fbclid=IwAR2dp6fNXC63tXEA7_uoUhbaT8-wVuwvdN9WHAoGSOdyHz-mY22tMonlV-U

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4

💛💙ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ / ห้องสอบ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนศรัทธาสมุทร💛💙 ดูรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1sDKRnIF-4yb5bXH2yauIdTIyuoEYtK3K/view?fbclid=IwAR1wM5ZPgD9EgR3XWxujqw9xQYXt9-efeyGMfKCByybUaz5CZUS1DVCvMa8

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1ySHFdNGW-W6KNQzIOs4d6QrHQck6q50r/view?fbclid=IwAR23zZoQHcLx6J9cz1qNIaMi3f8ECQgWyCDGFW2E98NoB1ovH1mxH3ndfQs

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2566

  ตารางเรียนของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตารางสอนของครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯวิทยาศาสตร์….คอมพิวเตอร์ / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย /กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ะสุขศึกษาฯ /กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / งานแนะแนว / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ……ภาษาจีน……ภาษาญี่ปุ่น

ตารางเรียน2566/1

ตารางเรียนของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตารางสอนของครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯวิทยาศาสตร์….คอมพิวเตอร์ / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย /กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ะสุขศึกษาฯ /กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / งานแนะแนว / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ……ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่น

รายละเอียดการมอบตัว 2566

รายละเอียดกำหนดการมอบตัว   <<<กรุณาอ่านรายละเอียดการมอบตัว รายชื่อนั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2566

>>>…..ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร >>>…..รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ >>>…..รายชื่อบัญชีสำรอง (รอบที่ 1)           >>>>…รายชื่อบัญชีสำรอง (รอบที่2) >>>…..รายชื่อนักเรียนความสามารถพิเศษ >>>>…..รายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ    

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2566

การประกาศจะแยกเป็น 5 บัญชี ในการรายงานให้นำ 1.บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ  2.บัตรประชาชนของผู้เข้าสอบ   ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร 1.รายชื่อนักเรียนในเขต >>>>>> ดูรายละเอียด 2.รายชื่อนักเรียนนอกเขต>>>>> ดูรายละเอียด 3.รายชื่อนักเรียนความสามารถพิเศษ>>>>>ดูรายละเอียด 4.รายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ>>>>>ดูรายละเอียด 5.รายชื่อนักเรียนสำรอง>>>>>ดูรายละเอียด ***หมายเหตุ ชื่อนักเรียน 1 คน จะปรากฏในบัญชีเดียวเท่านั้น!!!    

1 2 3 16