ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ความสามารถพิเศษ

📣ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท ความสามารถพิเศษ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1UXSu76hfw5HAE84jTnWZkNGatfOwOafj/view?fbclid=IwAR1eWMTP6MUmh9Vo7Rv2G5Lbs-tE8TFwCBu5sJDr590x6ECfnAuyDIHCRs0

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ความสามารถพิเศษ

📣ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภท ความสามารถพิเศษ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1VwcTkvQE5ZFppVmankG7VZP9iqZ71rqH/view?usp=drive_link

แก้ไขเพิ่มเติม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับ ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

ระกาศโรงเรียนสรัทธาสมุทร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2567 ::: 18/03/67 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/16VOr8jKaiPPPDHpVdbzzRX5iOT_NGjbP/view?fbclid=IwAR1gQKQbXK-3bN-UuJ9vcXPLm36C0VDLHOYJBqTYx1S4N4U6HL0P0vILVjM

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้น ม.4

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร 👍รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4 https://drive.google.com/file/d/1Kijm3IEFKP3q4ImywZbqji0WLkI3tx-Y/view?fbclid=IwAR0itVhEPaK_znBkrErOCBLMQ4cCmkQSDIf4zXdVDRW_zEMsg_1iqOOyZ7M 👍รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 https://drive.google.com/file/d/1PT5FeEkA9v8cQYduEqFEY3k1hmMgG-Or/view?fbclid=IwAR10Ey32fJoiVuptsKJ45TngknS60c7MMYTkM0nn0_s8_UbADBj0ttmd6l0 ::: กลุ่มบริหารวิชาการ :::

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร 👍รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 https://drive.google.com/file/d/1JjrS0D00nW25F4D6g7K9ol5D73FzMdYv/view?fbclid=IwAR3E-CbVqTL1XiBCkcTrH78FC_n53ghAgdp1OW8BIEf6TgkT5X6EHtBDb-4 👍รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 https://drive.google.com/file/d/1D4bGztI0gKDT4htmAVwt5e-3GQT4LDrJ/view?fbclid=IwAR3Ey71zBaPta3qNYzBnUHIcyXXsRihiaLecDUvBMcNvYaOHVGJV2Te4YAg กลุ่มบริหารวิชาการ…

ผลการสอบเพื่อจัดสรรแผนการเรียนของนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโควต้า ม.3 เดิม

🎉🎉🎉ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง ผลการสอบเพื่อจัดสรรแผนการเรียนของนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโควต้า ม.3 เดิม เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประกาศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1AbYjKqm1bojhGuIBN0gGYoX37QDYxWyL/view?fbclid=IwAR0meICAue9OQTCZA1Lck84t42DmjXaSWCKMi-kmWwY-NpkzPhHbCNEPZ7Q ประกาศโควตา1 เรียงตามเลขประจำตัวนักเรียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1XZLa1asliEFvGigSoOlEN1NP6Hmb5-kv/view?fbclid=IwAR3Pcbz9RBXHEOF6TtB2NMf4wYQPwTkyVrPPB0ilKLeHk7MOvRzScmzlBV0 ประกาศโควตา 1 บัญชีตัวจริง เรียงตามแผน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1oAMNm1rGCjQR96QtH6CEAZ0M135T5Ma1/view?fbclid=IwAR20fLFUxEvgRAR4cKMiS7ked-Uh7jYzxxAW5gB8TueIP32Ojr_r5A4zjdI ประกาศโควตา 1 บัญชีสำรอง เรียงตามแผน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Ar4qIAEWqYRfr0vGt1Rx9oOiFJnkXslA/view?fbclid=IwAR2Dce8PyGScTwekWc2MGYLN_HZycF4sZUfU3d7bbmRIyfhl9K4MIyn5qnA

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ AP และ สสวท.

🎉🎉🎉ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร🎉🎉🎉 เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ AP และ สสวท. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1IDEY1yeFbdkELYSLpy5arlZWDfoK6ij0?fbclid=IwAR0sAQnb8JqhL1IAK8U1gzIRu6Hjkp0xZSNDgOc8D7OPe9t8JX3hDIaSodc

แจ้งผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ห้อง SMTE

🎉🎉🎉ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร🎉🎉🎉 เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/12LC4v-dFLgxaRUyt_g-ZQ57Igp15yQGi/view?fbclid=IwAR2dp6fNXC63tXEA7_uoUhbaT8-wVuwvdN9WHAoGSOdyHz-mY22tMonlV-U

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4

💛💙ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ / ห้องสอบ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนศรัทธาสมุทร💛💙 ดูรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1sDKRnIF-4yb5bXH2yauIdTIyuoEYtK3K/view?fbclid=IwAR1wM5ZPgD9EgR3XWxujqw9xQYXt9-efeyGMfKCByybUaz5CZUS1DVCvMa8

1 2 3 16