ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ***ประเภทห้องเรียนพิเศษ*** ปีการศึกษา 2561 ประกาศรับสมัคร ม.1 [ คลิกที่นี่ ]     |     ใบสมัคร ม.1 [ คลิกที่นี่ ] ประกาศรับสมัคร ม.4 [ คลิกที่นี่ ]     |     ใบสมัคร ม.4 [ คลิกที่นี่ ] หรือมารับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนศรัทธาสมุทร ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.03-471-1221 ต่อ 125 ,โทรสาร.03-471-4472 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)  

ประกาศสำนักงานคณะกรรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรืองเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสำนักงานคณะกรรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรืองเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน