แนวปฏิบัติการสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3 และ 5

แนวปฏิบัติการสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3 และ นศท.ชั้นปีที่ 5 1.  การสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3 และ 5 ช/ญ ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 61 ที่จะถึงนี่ ให้ นศท.เตรียมตัวในการสอบให้ดี 2.  การสอบเก็บตกภาคทฤษฎีให้ทำการสอบเก้บตกภาคทฤษฎีให้แก่ นศท. ที่ไม่สามารถเข้าสอบในวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 61 ได้โดยมีเหตุอันควร ได้แก่ ประสบอุบัติภัย,เหตุสุดวิสัย หรือเพื่อต้องปฏิบิติหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างชื่อเสียงเพื่อประเทศชาติ เช่น การแข่งขันกีฬา การแข่งขันวิชาการ ระหว่างประเทศ เป็นตัน โดยให้ดำเนินการดังนี้ 2.1 สถานศึกษารวบรวมรายชื่อ นศท. ที่ร้องขอเข้าสอบเก็บตก พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ส่ง นฝ.นศท.มทบ.16 เพื่อรวบรวมรายชื่อส่ง ผู้อำนวยการสอบ ผ่าน เลขานุการกองอำนวยการสอบ โดยส่งรายชื่อ ภายในวันศุกร์ที่ 9 พ.ย. 61 2.2 กำหนดการสอบเก็บตก […]

รายละเอียดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

รายละเอียดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 และ รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 [ คลิกที่นี่ ]

ดาวน์โหลดตารางสอนนักเรียนและครู ภาคเรียนที่ 2/2561

ดาวน์โหลดตารางสอนนักเรียนและครู ภาคเรียนที่ 2/2561 ตารางสอนนักเรียน แยกตามระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตารางสอนคุณครู แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา และพลศึกษา | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | งานแนะแนว