ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ที่ตั้ง 122 ถนนเอกชัย
ตำบลลาดใหญ่
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
75000

Tel. 034 711 221 , Fax. 034 714 472
E mail: admin@sattha.ac.th