ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
รวม
อันดับ
รวม
ชาย
หญิง
ครูผู้ช่วย
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.4
1. ผู้บริหาร
2
1
3
2
1
3
2. แนะแนว
4
4
1
2
1
4
3. วิทยาศาสตร์
4
14
18
1
5
4
8
18
4. คณิตศาสตร์
3
16
19
3
6
8
2
19
5. ภาษาต่างประเทศ
1
11
12
5
5
2
12
6. ภาษาไทย
5
7
12
2
3
3
4
12
7. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7
9
16
1
5
4
5
1
16
8. ศิลปศึกษา
3
2
5
5
5
9. สุขศึกษา และพลศึกษา
7
1
8
5
3
8
10. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
13
7
20
3
4
7
6
20
รวม
46
73
119
10
34
39
36
1
117

***ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2560***

ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ม.1
197
244
421
ม.2
227
211
438
ม.3
248
238
484
ม.4
135
197
332
ม.5
119
190
309
ม.6
142
195
337
รวม
1,066
1,255
2,321

 

 

 

 

 

***ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560***