ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดูรายละเอียด

ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

      ตารางเรียนนักเรียน ม.1 /  ม.2  /  ม.3   / ม.4 /  ม.5   / ม.6 สำหรับครูตารางสอนครู

  รายละเอียดประกาศ

อ่านรายละเอียด

คำอธิบาย

ตารางเรียนOnsite-50% เพียร 14-25 มิถุนายน 2564  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 | ชั้นปีที่ 5 | ชั้นปีที่ 6 สำหรับครู   ครูแต่ละสาระการเรียนรู้

ผลคะแนนนักเรียนม.4 ประเภทโควต้า   รายชื่อผลการสอบ(ประเภททั่วไป)  รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง  รายชื่อเรียงตามห้องเรียน/แผนการเรียน      

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ

แกลลอรี่

บริการเครือข่ายทางการศึกษา