ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดาวโหลดฐานข้อมูล BookMark 2551 ภาคเรียนที่ 2/2561 อย่าลืม Login ด้วย @sattha.ac.th ก่อนนะครับ [คลิกที่นี่]

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ชั้น ม.1 [คลิกที่นี่] ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ชั้น ม.4 [คลิกที่นี่] สมัครเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่] ดาวน์โหลดใบสมัคร ชั้น ม.1 [คลิกที่นี่] ดาวน์โหลดใบสมัคร ชั้น ม.4 [คลิกที่นี่] * หมายเหตุ รอบห้องเรียนปกติหรือห้องเรียนทั่วไป รอทาง สพฐ.ประกาศโรงเรียนแข่งขันสูง กำหนดการรับสมัครอยู่ครับ….

ประกาศเรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสารของโรงเรียนศรัทธาสมุทร [คลิกที่นี่]

ตารางการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร และสิ่งที่ต้องเตรียมในการฝึกภาคสนามชั้นปีที่ 2 ดูรายละเอียด [คลิกที่นี่]

ดาวน์โหลดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม [คลิกที่นี่]

รายละเอียดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 และ รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 [ คลิกที่นี่ ]

ดาวน์โหลดตารางสอนนักเรียนและครู ภาคเรียนที่ 2/2561 ตารางสอนนักเรียน แยกตามระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตารางสอนคุณครู แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา และพลศึกษา | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | งานแนะแนว

รายละเอียดหลักฐานเพื่อนำปลดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 [คลิกที่นี่]

งานมหกรรมวิชาการ จังหวัดสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sattha.ac.th/st2018

ประกาศสำนักงานคณะกรรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรืองเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

แกลลอรี่

บริการเครือข่ายทางการศึกษา