ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียดการรับสมัคร [คลิกที่นี่] ดาวน์โหลดใบสมัคร ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป [คลิกที่นี่]

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โรงเรียนศรัทธาสมุทร ปี 2562 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม [คลิกที่นี่]

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป และความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562  รายละเอียดการรับสมัครประเภทห้องเรียนทั่วไป [คลิกที่นี่] ดาวน์โหลดใบสมัครประเภทห้องเรียนทั่วไป [คลิกที่นี่] รายละเอียดเกณฑ์ความสามารถพิเศษ [คลิกที่นี่] ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่จริง [คลิกที่นี่] +++++++++++++++++++++++++++++++++

ประกาศผลสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 [คลิกที่นี่] ***หมายเหตุ รายงานตัว ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

ประกาศผลสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 [คลิกที่นี่] ***หมายเหตุ รายงานตัว ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

ดาวโหลดฐานข้อมูล BookMark 2551 ภาคเรียนที่ 2/2561 อย่าลืม Login ด้วย @sattha.ac.th ก่อนนะครับ [คลิกที่นี่]

ประกาศเรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสารของโรงเรียนศรัทธาสมุทร [คลิกที่นี่]

ตารางการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร และสิ่งที่ต้องเตรียมในการฝึกภาคสนามชั้นปีที่ 2 ดูรายละเอียด [คลิกที่นี่]

ดาวน์โหลดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม [คลิกที่นี่]

รายละเอียดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 และ รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 [ คลิกที่นี่ ]

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

แกลลอรี่

บริการเครือข่ายทางการศึกษา