ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด….

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด……

อ่านรายละเอียด…………

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว อ่านรายละเอียด………

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…………

ตารางเรียนของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตารางสอนของครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย /กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ะสุขศึกษาฯ /กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / งานแนะแนว /กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ่านรายละเอียด

1. ประกาศผลการสอบคัดเลือก>>..อ่านรายละเอียด..<< 2. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น(หากไม่รายงานตัวในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)>>..รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์..<< 3. เอกสารการมอบตัว >>..ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว..<<

RSS สนุก ข่าวไอที

แกลลอรี่

บริการเครือข่ายทางการศึกษา