ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  รายละเอียดประกาศ

อ่านรายละเอียด

คำอธิบาย

ตารางเรียนOnsite-50% เพียร 14-25 มิถุนายน 2564  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 | ชั้นปีที่ 5 | ชั้นปีที่ 6 สำหรับครู   ครูแต่ละสาระการเรียนรู้

ผลคะแนนนักเรียนม.4 ประเภทโควต้า   รายชื่อผลการสอบ(ประเภททั่วไป)  รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง  รายชื่อเรียงตามห้องเรียน/แผนการเรียน      

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายชื่อผู้สอบได้เรียงตามห้องสอบ       รายชื่อผู้สอบได้แบ่งตามห้องเรียน

แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษรายละเอียด เพิ่มเติมรายชื่อ1 เพิ่มเติมรายชื่อ2  

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ

แกลลอรี่

บริการเครือข่ายทางการศึกษา