ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา2566 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ >>>>  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ    >>>> นักเรียนนอกเขตบริการ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้ >>>>  ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบเข้า ม.4    >>>> รายละเอียดการรับม.4

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) รายชื่อนักเรียน (เรียงตามลำดับ) รายชื่อนักเรียน (บัญชีสำรอง)  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) รายชื่อนักเรียน (เรียงตามลำดับ) รายชื่อนักเรียน (บัญชีสำรอง) หมายเหตุ : ผู้ปกครองรายงานตัวแทนได้ (ในกรณีที่มีสอบ) แต่ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ นร. มาด้วย

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมใบสมัคร ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมใบสมัคร

อ่านรายละเอียด…

ดูรายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดูรายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร รายชื่อบัญชี1  รายชื่อบัญชี2 

ประกาศผลการคัดเลือก ม.3 ประเภทนักเรียนเดิม(โควต้า) ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโควตา เรียงตามห้องสอบ  

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4 (ประเภทโควต้า รร.เดิม) ประกาศรับสมัคร       ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (ประเภทโควต้า รร.เดิม)

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษม.1และม.4 ปีการศึกษา 2566 ประกาศรับสมัคร      ใบสมัครห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศรับสมัคร      ใบสมัครห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แกลลอรี่

บริการเครือข่ายทางการศึกษา