รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้น ม.4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้น ม.4

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร
👍รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4
https://drive.google.com/file/d/1Kijm3IEFKP3q4ImywZbqji0WLkI3tx-Y/view?fbclid=IwAR0itVhEPaK_znBkrErOCBLMQ4cCmkQSDIf4zXdVDRW_zEMsg_1iqOOyZ7M
👍รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4
https://drive.google.com/file/d/1PT5FeEkA9v8cQYduEqFEY3k1hmMgG-Or/view?fbclid=IwAR10Ey32fJoiVuptsKJ45TngknS60c7MMYTkM0nn0_s8_UbADBj0ttmd6l0
::: กลุ่มบริหารวิชาการ :::