แก้ไขเพิ่มเติม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับ ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

แก้ไขเพิ่มเติม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับ ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

ระกาศโรงเรียนสรัทธาสมุทร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2567 ::: 18/03/67
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/16VOr8jKaiPPPDHpVdbzzRX5iOT_NGjbP/view?fbclid=IwAR1gQKQbXK-3bN-UuJ9vcXPLm36C0VDLHOYJBqTYx1S4N4U6HL0P0vILVjM