ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4

💛💙ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ / ห้องสอบ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนศรัทธาสมุทร💛💙
ดูรายละเอียดได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1sDKRnIF-4yb5bXH2yauIdTIyuoEYtK3K/view?fbclid=IwAR1wM5ZPgD9EgR3XWxujqw9xQYXt9-efeyGMfKCByybUaz5CZUS1DVCvMa8