แจ้งผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ห้อง SMTE

แจ้งผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ห้อง SMTE

🎉🎉🎉ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร🎉🎉🎉
เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/12LC4v-dFLgxaRUyt_g-ZQ57Igp15yQGi/view?fbclid=IwAR2dp6fNXC63tXEA7_uoUhbaT8-wVuwvdN9WHAoGSOdyHz-mY22tMonlV-U