ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ AP และ สสวท.

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ AP และ สสวท.

🎉🎉🎉ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร🎉🎉🎉
เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการห้องเรียนพิเศษ AP และ สสวท.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1IDEY1yeFbdkELYSLpy5arlZWDfoK6ij0?fbclid=IwAR0sAQnb8JqhL1IAK8U1gzIRu6Hjkp0xZSNDgOc8D7OPe9t8JX3hDIaSodc