รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร
👍รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1
https://drive.google.com/file/d/1JjrS0D00nW25F4D6g7K9ol5D73FzMdYv/view?fbclid=IwAR3E-CbVqTL1XiBCkcTrH78FC_n53ghAgdp1OW8BIEf6TgkT5X6EHtBDb-4
👍รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1
https://drive.google.com/file/d/1D4bGztI0gKDT4htmAVwt5e-3GQT4LDrJ/view?fbclid=IwAR3Ey71zBaPta3qNYzBnUHIcyXXsRihiaLecDUvBMcNvYaOHVGJV2Te4YAg
กลุ่มบริหารวิชาการ…