ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ความสามารถพิเศษ

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ความสามารถพิเศษ

📣ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภท ความสามารถพิเศษ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1VwcTkvQE5ZFppVmankG7VZP9iqZ71rqH/view?usp=drive_link