ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ความสามารถพิเศษ

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ความสามารถพิเศษ

📣ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท ความสามารถพิเศษ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1UXSu76hfw5HAE84jTnWZkNGatfOwOafj/view?fbclid=IwAR1eWMTP6MUmh9Vo7Rv2G5Lbs-tE8TFwCBu5sJDr590x6ECfnAuyDIHCRs0