ผลการสอบเพื่อจัดสรรแผนการเรียนของนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโควต้า ม.3 เดิม

ผลการสอบเพื่อจัดสรรแผนการเรียนของนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโควต้า ม.3 เดิม

🎉🎉🎉ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง ผลการสอบเพื่อจัดสรรแผนการเรียนของนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโควต้า ม.3 เดิม เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
ประกาศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1AbYjKqm1bojhGuIBN0gGYoX37QDYxWyL/view?fbclid=IwAR0meICAue9OQTCZA1Lck84t42DmjXaSWCKMi-kmWwY-NpkzPhHbCNEPZ7Q
ประกาศโควตา1 เรียงตามเลขประจำตัวนักเรียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1XZLa1asliEFvGigSoOlEN1NP6Hmb5-kv/view?fbclid=IwAR3Pcbz9RBXHEOF6TtB2NMf4wYQPwTkyVrPPB0ilKLeHk7MOvRzScmzlBV0
ประกาศโควตา 1 บัญชีตัวจริง เรียงตามแผน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1oAMNm1rGCjQR96QtH6CEAZ0M135T5Ma1/view?fbclid=IwAR20fLFUxEvgRAR4cKMiS7ked-Uh7jYzxxAW5gB8TueIP32Ojr_r5A4zjdI
ประกาศโควตา 1 บัญชีสำรอง เรียงตามแผน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1Ar4qIAEWqYRfr0vGt1Rx9oOiFJnkXslA/view?fbclid=IwAR2Dce8PyGScTwekWc2MGYLN_HZycF4sZUfU3d7bbmRIyfhl9K4MIyn5qnA