รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1ySHFdNGW-W6KNQzIOs4d6QrHQck6q50r/view?fbclid=IwAR23zZoQHcLx6J9cz1qNIaMi3f8ECQgWyCDGFW2E98NoB1ovH1mxH3ndfQs

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2566

  ตารางเรียนของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตารางสอนของครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯวิทยาศาสตร์….คอมพิวเตอร์ / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย /กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ะสุขศึกษาฯ /กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / งานแนะแนว / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ……ภาษาจีน……ภาษาญี่ปุ่น

ตารางเรียน2566/1

ตารางเรียนของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตารางสอนของครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯวิทยาศาสตร์….คอมพิวเตอร์ / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย /กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ะสุขศึกษาฯ /กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / งานแนะแนว / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ……ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่น

รายละเอียดการมอบตัว 2566

รายละเอียดกำหนดการมอบตัว   <<<กรุณาอ่านรายละเอียดการมอบตัว รายชื่อนั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2566

>>>…..ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร >>>…..รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ >>>…..รายชื่อบัญชีสำรอง (รอบที่ 1)           >>>>…รายชื่อบัญชีสำรอง (รอบที่2) >>>…..รายชื่อนักเรียนความสามารถพิเศษ >>>>…..รายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ    

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2566

การประกาศจะแยกเป็น 5 บัญชี ในการรายงานให้นำ 1.บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ  2.บัตรประชาชนของผู้เข้าสอบ   ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร 1.รายชื่อนักเรียนในเขต >>>>>> ดูรายละเอียด 2.รายชื่อนักเรียนนอกเขต>>>>> ดูรายละเอียด 3.รายชื่อนักเรียนความสามารถพิเศษ>>>>>ดูรายละเอียด 4.รายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ>>>>>ดูรายละเอียด 5.รายชื่อนักเรียนสำรอง>>>>>ดูรายละเอียด ***หมายเหตุ ชื่อนักเรียน 1 คน จะปรากฏในบัญชีเดียวเท่านั้น!!!    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา2566 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ >>>>  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ    >>>> นักเรียนนอกเขตบริการ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้ >>>>  ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบเข้า ม.4    >>>> รายละเอียดการรับม.4

ผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) รายชื่อนักเรียน (เรียงตามลำดับ) รายชื่อนักเรียน (บัญชีสำรอง)  

ผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) รายชื่อนักเรียน (เรียงตามลำดับ) รายชื่อนักเรียน (บัญชีสำรอง) หมายเหตุ : ผู้ปกครองรายงานตัวแทนได้ (ในกรณีที่มีสอบ) แต่ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ นร. มาด้วย

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไปประจำปีประกาศรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมใบสมัคร ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมใบสมัคร

1 2 3 4 16