ประกาศผลสอบ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

1. ประกาศผลการสอบคัดเลือก>>..อ่านรายละเอียด..<< 2. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น(หากไม่รายงานตัวในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)>>..รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์..<< 3. เอกสารการมอบตัว >>..ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว..<<

ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลการสอบคัดเลือก >>>อ่านรายละเอียด……<<< เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วให้นักเรียนรายงานตัวแบบออนไลน์ วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น.(นักเรียนที่ไม่รายงานถือว่าสละสิทธิ์) คลิ๊กที่นี่  >>>เพื่อรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 <<< นักเรียนสามารถสแกนเพื่อรายงานตัว  

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบม.4

ดูรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ กรณีนักเรียนปกติ กดผ่านโพสต์นี้ได้เลย ***เฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูง และเด็กที่ติดเชื้อเท่านั้น*** 

ประกาศผลการคัดเลือก ม.3 ประเภทนักเรียนเดิม(โควต้า) ครั้งที่2

ประกาศผลการคัดเลือก ม.3 ประเภทนักเรียนเดิม(โควต้า) ประกาศผลโค้วต้า ครั้งที่ 2   เรียงรายชื่อตามแผนการเรียนเปลี่ยบเทียบกับ ครั้งที่1 ประกาศผลแยกตามแผนการเรียน

ประการผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ประกาศผลการสอบคัดประการผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายชื่อนักเรียน (เรียงตามห้องสอบ) รายชื่อนักเรียน (เรียงตามคะแนน – เฉพาะผู้สอบได้) ประกาศผลสอบ (บัญชีสำรอง) การสละสิทธิ์โควตา ม.3 โรงเรียนศรัทธาสมุทร    รายละเอียดคลิ๊ก กรอกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ (Google form)  รายละเอียดคลิ๊ก เอกสารมอบตัวสามารถขอรับได้ที่ หน้าห้องประชาสัมพันธ์ หรือ  ดาวน์โหลดคลิ๊ก ตารางเวลากิจกรรมมอบตัว 7.00 – 8.30 น.       ลงทะเบียน / ชำระเงินบำรุงการศึกษา 8.30 – 9.30 น.       ประชุมผู้ปกครอง 9.30 – 11.00 น.     กิจกรรมมอบตัว 11.00 น.                ซื้อเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน เน้นย้ำ นักเรียน 1 คน / ผู้ปกครอง 1 คน เท่านั้น […]

ประการผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ประกาศผลการสอบคัดประการผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายชื่อนักเรียน (เรียงตามห้องสอบ) รายชื่อนักเรียน (เรียงตามคะแนน – เฉพาะผู้สอบได้) กรอกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ (Google form) เอกสารมอบตัวสามารถขอรับได้ที่ หน้าห้องประชาสัมพันธ์ หรือ ดาวน์โหลด ตารางเวลากิจกรรมมอบตัว 7.00 – 8.30 น.       ลงทะเบียน / ชำระเงินบำรุงการศึกษา 8.30 – 9.30 น.       ประชุมผู้ปกครอง 9.30 – 11.00 น.     กิจกรรมมอบตัว 11.00 น.                ซื้อเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน  ตามความสมัครใน เน้นย้ำ นักเรียน 1 คน / ผู้ปกครอง 1 คน เท่านั้น นักเรียนและผู้ปกครอง ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือ หลักฐานการตรวจ ATK […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลการคัดเลือกโควต้าม.4

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 แผนการเรียนวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา แผนการเรียนศิลป์-สังคม แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป

1 2 3 4 5 14