ประกาศผลการคัดเลือก ม.3 ประเภทนักเรียนเดิม(โควต้า)

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโควตา เรียงตามห้องสอบ