ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดสรรแผนการเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดสรรแผนการเรียน

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร

รายชื่อบัญชี1 

รายชื่อบัญชี2