ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2566

การประกาศจะแยกเป็น 5 บัญชี

ในการรายงานให้นำ 1.บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ  2.บัตรประชาชนของผู้เข้าสอบ  

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร

1.รายชื่อนักเรียนในเขต >>>>>> ดูรายละเอียด
2.รายชื่อนักเรียนนอกเขต>>>>> ดูรายละเอียด
3.รายชื่อนักเรียนความสามารถพิเศษ>>>>>ดูรายละเอียด
4.รายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ>>>>>ดูรายละเอียด
5.รายชื่อนักเรียนสำรอง>>>>>ดูรายละเอียด

***หมายเหตุ ชื่อนักเรียน 1 คน จะปรากฏในบัญชีเดียวเท่านั้น!!!