ผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา2566

ผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)

  1. รายชื่อนักเรียน (เรียงตามลำดับ)

  2. รายชื่อนักเรียน (บัญชีสำรอง)