ผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา2566

ผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)

  1. รายชื่อนักเรียน (เรียงตามลำดับ)

  2. รายชื่อนักเรียน (บัญชีสำรอง)

หมายเหตุ : ผู้ปกครองรายงานตัวแทนได้ (ในกรณีที่มีสอบ) แต่ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ นร. มาด้วย