ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา2566 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ >>>>  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ    >>>> นักเรียนนอกเขตบริการ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้ >>>>  ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบเข้า ม.4    >>>> รายละเอียดการรับม.4

ผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) รายชื่อนักเรียน (เรียงตามลำดับ) รายชื่อนักเรียน (บัญชีสำรอง)  

ผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) รายชื่อนักเรียน (เรียงตามลำดับ) รายชื่อนักเรียน (บัญชีสำรอง) หมายเหตุ : ผู้ปกครองรายงานตัวแทนได้ (ในกรณีที่มีสอบ) แต่ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ นร. มาด้วย

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไปประจำปีประกาศรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมใบสมัคร ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมใบสมัคร

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4 (ประเภทโควต้า รร.เดิม)

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4 (ประเภทโควต้า รร.เดิม) ประกาศรับสมัคร       ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (ประเภทโควต้า รร.เดิม)

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษม.1และม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษม.1และม.4 ปีการศึกษา 2566 ประกาศรับสมัคร      ใบสมัครห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศรับสมัคร      ใบสมัครห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1 2 3 4 16