ตารางสอนปีการศึกษา2565/1

ตารางเรียนของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตารางสอนของครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย /กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ะสุขศึกษาฯ /กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / งานแนะแนว /กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ประกาศผลสอบ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

1. ประกาศผลการสอบคัดเลือก>>..อ่านรายละเอียด..<< 2. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น(หากไม่รายงานตัวในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)>>..รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์..<< 3. เอกสารการมอบตัว >>..ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว..<<

ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลการสอบคัดเลือก >>>อ่านรายละเอียด……<<< เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วให้นักเรียนรายงานตัวแบบออนไลน์ วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น.(นักเรียนที่ไม่รายงานถือว่าสละสิทธิ์) คลิ๊กที่นี่  >>>เพื่อรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 <<< นักเรียนสามารถสแกนเพื่อรายงานตัว  

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบม.4

ดูรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ กรณีนักเรียนปกติ กดผ่านโพสต์นี้ได้เลย ***เฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูง และเด็กที่ติดเชื้อเท่านั้น*** 

1 2 3 4 5 6 16