ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ( ประเภทห้องทั่วไป ) ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ( ประเภทห้องทั่วไป ) ปีการศึกษา 2564 ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศแจ้งผลเรียกบัญชีสำรองแทนที่

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่องแจ้งผลเรียกบัญชีสำรองแทนที่ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด (….คลิ๊ก….)  

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564 [ คลิกที่นี่ ] *** นักเรียนทุกคนที่สอบผ่าน (144 คน) และตัวสำรอง ( 11 คน )  ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ บริเวณโดมแดง (ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ หรือ บัตรประชาชนมาด้วย) หากนักเรียนไม่สามารถมารายงานตัวได้ ให้ผู้ปกครองเป็นผู้มารายงานตัวแทน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกนักเรียนบัญชีสำรองขึ้นมาแทน…

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 [  คลิกที่นี่  ] *** นักเรียนทุกคนที่สอบผ่านมารายงานตัวด้วยตนเอง** ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ บริเวณโดมแดง (ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ หรือ บัตรจำตัวประชาชนมาด้วย)  ถ้าไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกนักเรียนบัญชีสำรองมาแทน

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในการเข้าสู่ระบบจำเป็นต้องใช้ **หมายเลขประจำตัวนักเรียน (5หลัก) เช่น 28814 **รหัสผ่านคือ วันเดือนปีเกิด(พ.ศ.) xx/xx/xxxx เช่น เกิด 1 มีนาคม 2548 รหัสผ่านคือ 01/03/2548 ตรวจสอบผลการเรียนได้[ คลิกที่นี่ ]

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทโควตา

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทโควตา ประกาศ รายชื่อ

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564 ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1     ใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4      ใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4

ประการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโรงเรียนเดิม(โควต้า)

ประการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโรงเรียนเดิม (โควต้า) Download ( ประกาศรับสมัครและใบสมัคร )     

ประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา2564

ประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปฏิทินการรับสมัคร      แนะนำแผนการเรียนชั้นมะธยมศึกษาปีที่ 4

1 2 3 4 5 6 13