ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วให้นักเรียนรายงานตัวแบบออนไลน์ วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น.(นักเรียนที่ไม่รายงานถือว่าสละสิทธิ์)

นักเรียนสามารถสแกนเพื่อรายงานตัว