ตารางสอนประจำปีการศึกษา 1/2564

ดาวน์โหลดตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 | ชั้นปีที่ 5 | ชั้นปีที่ 6 สำหรับครู   ครูแต่ละสาระการเรียนรู้

ประกาศผลการสอนคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4

ผลคะแนนนักเรียนม.4 ประเภทโควต้า   รายชื่อผลการสอบ(ประเภททั่วไป)  รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง  รายชื่อเรียงตามห้องเรียน/แผนการเรียน      

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายชื่อผู้สอบได้เรียงตามห้องสอบ       รายชื่อผู้สอบได้แบ่งตามห้องเรียน

แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ

แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1 4 5 6 7 8 16