ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาจีน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาจีน < Click > รายละเอียดการประเมินและสิ่งที่ต้องเตรียมตามรายละเอียดในประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาจีน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาจีน < Click > รายละเอียดการประเมินและสิ่งที่ต้องเตรียมตามรายละเอียดในประกาศ

รายชื่อและกิจกรรม ชุมนุมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 จะมีการเลือกชุมนุม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ขอให้นักเรียนมาลงทะเบียนเลือกกิจกรรมที่โดมน้ำเงิน เวลา 15.00 น.

ดาวน์โหลดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับครู  ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ดูรายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร [ คลิกที่นี่ ]

1 4 5 6 7 8 13