ดาวน์โหลดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดตารางแข่งภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียน ใช้ในวันที่1 ก. พ. 64 เป็นต้นไป (update 28/01/64) ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 | ชั้นปีที่ 5 | ชั้นปีที่ 6 สำหรับครู   ครูแต่ละสาระการเรียนรู้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาจีน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาจีน < Click > รายละเอียดการประเมินและสิ่งที่ต้องเตรียมตามรายละเอียดในประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาจีน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาจีน < Click > รายละเอียดการประเมินและสิ่งที่ต้องเตรียมตามรายละเอียดในประกาศ

รายชื่อและกิจกรรม ชุมนุมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 จะมีการเลือกชุมนุม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ขอให้นักเรียนมาลงทะเบียนเลือกกิจกรรมที่โดมน้ำเงิน เวลา 15.00 น.

1 6 7 8 9 10 16