ประกาศผลการเรียงห้องเรียน ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการเรียงห้องเรียน ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 [ คลิกที่นี่ ]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 1. ประกาศผลเรียงตามห้องสอบ [ คลิกที่นี่ ] 2. รายละเอียดและเอกสารการมอบตัว [ คลิกที่นี่ ] ***  สามารถดาวน์โหลด และ Print มากรอกข้อมูล หรือ มารับเอกสารที่โรงเรียน ณ ห้องปกครอง **** 3. แบบฟอร์มสละสิทธิ์ออนไลน์ [ คลิกที่นี่ ] หมายเหตุ  จะประกาศผลการเรียงห้องวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 034711221 ต่อ 114

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 1. ประกาศผลเรียงตามห้องสอบ [ คลิกที่นี่ ] 2. ประกาศผลในเขตพื้นที่บริการ [ คลิกที่นี่ ] 3. ประกาศผลนอกเขตพื้นที่บริการ [ คลิกที่นี่ ] 4. ประกาศผลความสามารถพิเศษ [ คลิกที่นี่ ] 5. ประกาศผลเงื่อนไขพิเศษ [ คลิกที่นี่ ] 6. รายละเอียดและเอกสารการมอบตัว [ คลิกที่นี่ ] ***  สามารถดาวน์โหลด และ Print มากรอกข้อมูล หรือ มารับเอกสารที่โรงเรียน ณ ห้องปกครอง **** 7. แบบฟอร์มสละสิทธิ์ออนไลน์ [ คลิกที่นี่ ] หมายเหตุ  จะประกาศผลการเรียงห้องวันที่ 11 มิถุนายน 2563 […]

แจ้งสละสิทธิ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ประเภทโควต้า (ม.3 โรงเรียนศรัทธาสมุทร)

แจ้งนักเรียน ม.3 โรงเรียนศรัทธาสมุทรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ประเภทโควต้า หากนักเรียนได้ศึกษาต่อในสถาบันอื่น แล้วยังไม่ได้แจ้งสละสิทธิ์กับทางโรงเรียน ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูล ในแบบฟอร์มออนไลน์ [คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล] ภายในวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ประเภทความสามารถพิเศษ)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ [ คลิกที่นี่ ] ———————————————————————————— *** นักเรียนที่สอบได้ไม่ต้องมารายงานตัวที่โรงเรียน ให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ โดย [ คลิกที่นี่ ] *** หรือ Scan QR-CODE ———————————————————————————— หากมีข้อสงสัย ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 034 – 711221 ต่อ 114 (ในวันและเวลาราชการ)  

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ดูรายละเอียด [ คลิกที่นี่ ]

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ดูรายละเอียด [ คลิกที่นี่ ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ดูรายละเอียด [ คลิกที่นี่ ]

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา สอนภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทรรับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ 1 อัตราสอนภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม [ คลิกที่นี่ ]

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง(หญิง) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง(หญิง) จำนวน 1 อัตรา ดูรายละเอียด [ คลิกที่นี่ ]

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด [ ประกาศ ] [ เอกสารประกวดราคา ]

1 6 7 8 9 10 13