ดาวน์โหลดตารางสอนนักเรียนและครู ภาคเรียนที่ 1/2562

ดาวน์โหลดตารางสอนนักเรียนและครู ภาคเรียนที่ 1/2562 ตารางสอนนักเรียน คลิกที่ระดับชั้น ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 ตารางสอนครู คลิกที่ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาต่างประเทศ | ศิลปะ | สุขศึกษา และพลศึกษา |สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | งานแนะแนว

รายชื่อนักเรียนที่เข้าโครงการปรับความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่เข้าโครงการปรับความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 3, 7 และ 8 พฤษภาคม 2562 ดูรายชื่อ [คลิกที่นี่]

ประกาศผลสอบเข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบเข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 [คลิกที่นี่] ***หมายเหตุ นักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีโควตาแล้วสอบได้ในรอบนี้ด้วย ทำให้นักเรียนมีรายชื่อซ้ำซ้อน ใน 2 บัญชี ให้นักเรียนมาสละสิทธิ์ 1 บัญชี ในวันพรุงนี้ (5 เม.ย.62 เวลา 9.00 – 12.00 น) เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้เรียกบัญชีสำรองขึ้นมา…***

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียดการรับสมัคร [คลิกที่นี่] ดาวน์โหลดใบสมัคร ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป [คลิกที่นี่]

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โรงเรียนศรัทธาสมุทร ปี 2562

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โรงเรียนศรัทธาสมุทร ปี 2562 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม [คลิกที่นี่]

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไปและความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป และความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562  รายละเอียดการรับสมัครประเภทห้องเรียนทั่วไป [คลิกที่นี่] ดาวน์โหลดใบสมัครประเภทห้องเรียนทั่วไป [คลิกที่นี่] รายละเอียดเกณฑ์ความสามารถพิเศษ [คลิกที่นี่] ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่จริง [คลิกที่นี่] +++++++++++++++++++++++++++++++++

1 5 6 7 8