ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ในการเข้าสู่ระบบจำเป็นต้องใช้

**หมายเลขประจำตัวนักเรียน (5หลัก) เช่น 28814

**รหัสผ่านคือ วันเดือนปีเกิด(พ.ศ.) xx/xx/xxxx เช่น เกิด 1 มีนาคม 2548 รหัสผ่านคือ 01/03/2548

ตรวจสอบผลการเรียนได้[ คลิกที่นี่ ]