ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564 [ คลิกที่นี่ ]
*** นักเรียนทุกคนที่สอบผ่าน (144 คน) และตัวสำรอง ( 11 คน ) 
ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ บริเวณโดมแดง (ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ หรือ บัตรประชาชนมาด้วย)
หากนักเรียนไม่สามารถมารายงานตัวได้ ให้ผู้ปกครองเป็นผู้มารายงานตัวแทน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกนักเรียนบัญชีสำรองขึ้นมาแทน…