ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในการเข้าสู่ระบบจำเป็นต้องใช้ **หมายเลขประจำตัวนักเรียน (5หลัก) เช่น 28814 **รหัสผ่านคือ วันเดือนปีเกิด(พ.ศ.) xx/xx/xxxx เช่น เกิด 1 มีนาคม 2548 รหัสผ่านคือ 01/03/2548 ตรวจสอบผลการเรียนได้[ คลิกที่นี่ ]

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทโควตา

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทโควตา ประกาศ รายชื่อ

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564 ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1     ใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4      ใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4

ประการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโรงเรียนเดิม(โควต้า)

ประการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโรงเรียนเดิม (โควต้า) Download ( ประกาศรับสมัครและใบสมัคร )     

ประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา2564

ประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปฏิทินการรับสมัคร      แนะนำแผนการเรียนชั้นมะธยมศึกษาปีที่ 4

บันทึกข้อความการผ่อนผันการมาเรียน ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

บันทึกข้อความการผ่อนผันการมาเรียน ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 Download click

ดาวน์โหลดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดตารางแข่งภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียน ใช้ในวันที่1 ก. พ. 64 เป็นต้นไป (update 28/01/64) ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 | ชั้นปีที่ 5 | ชั้นปีที่ 6 สำหรับครู   ครูแต่ละสาระการเรียนรู้

1 3 4 5 6 7 13