ตารางสอนประจำปีการศึกษา 1/2564

ดาวน์โหลดตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 | ชั้นปีที่ 5 | ชั้นปีที่ 6 สำหรับครู   ครูแต่ละสาระการเรียนรู้

ประกาศผลการสอนคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4

ผลคะแนนนักเรียนม.4 ประเภทโควต้า   รายชื่อผลการสอบ(ประเภททั่วไป)  รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง  รายชื่อเรียงตามห้องเรียน/แผนการเรียน      

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายชื่อผู้สอบได้เรียงตามห้องสอบ       รายชื่อผู้สอบได้แบ่งตามห้องเรียน

แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ

แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบ ม.4 ห้องเรียนทั่วไปและ รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตา ม.4) สอบคัดเลือกและจัดแผนการเรียน >>> รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก <<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นเรียนปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  นักเรียนนอกเขตบริการ

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว (ฉบับใหม่) ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว (ฉบับใหม่) ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ อ่านรายละเอียดประกาศ

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ( ประเภทห้องทั่วไป ) ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ( ประเภทห้องทั่วไป ) ปีการศึกษา 2564 ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศแจ้งผลเรียกบัญชีสำรองแทนที่

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่องแจ้งผลเรียกบัญชีสำรองแทนที่ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด (….คลิ๊ก….)  

1 3 4 5 6 7 15