ประการผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ประการผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ประกาศผลการสอบคัดประการผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  1. รายชื่อนักเรียน (เรียงตามห้องสอบ)

  2. รายชื่อนักเรียน (เรียงตามคะแนน – เฉพาะผู้สอบได้)

  3. ประกาศผลสอบ (บัญชีสำรอง)

  4. การสละสิทธิ์โควตา ม.3 โรงเรียนศรัทธาสมุทร    รายละเอียดคลิ๊ก
  5. กรอกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ (Google form)  รายละเอียดคลิ๊ก
  6. เอกสารมอบตัวสามารถขอรับได้ที่ หน้าห้องประชาสัมพันธ์ หรือ  ดาวน์โหลดคลิ๊ก
  7. ตารางเวลากิจกรรมมอบตัว

7.00 – 8.30 น.       ลงทะเบียน / ชำระเงินบำรุงการศึกษา

8.30 – 9.30 น.       ประชุมผู้ปกครอง

9.30 – 11.00 น.     กิจกรรมมอบตัว

11.00 น.                ซื้อเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน

เน้นย้ำ

  1. นักเรียน 1 คน / ผู้ปกครอง 1 คน เท่านั้น
  2. นักเรียนและผู้ปกครอง ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือ หลักฐานการตรวจ ATK (ไม่เกิน 3 วัน)
  3. ต้องนำปากกาสำหรับเขียนมาด้วยตนเอง (ทางโรงเรียนไม่มีให้บริการ เพื่อเลี่ยงการสัมผัส เนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19