ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 [  คลิกที่นี่  ]
*** นักเรียนทุกคนที่สอบผ่านมารายงานตัวด้วยตนเอง**
ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ บริเวณโดมแดง (ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ หรือ บัตรจำตัวประชาชนมาด้วย) 

ถ้าไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกนักเรียนบัญชีสำรองมาแทน